Tiệc Tất niên 2019

Lượt xem: 142

Vào tối ngày 31/12/2019, Công ty Vân Khánh đã tổ chức Tiệc Tất niên 2019 với sự tham gia của khách hàng, đối tác chiến lược, đối tác tài chính là các ngân hàng; thầu phụ, các tổ đội và toàn thể nhân viên Công ty Vân Khánh, các Công ty thành viên.. Đây cũng là dịp để nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong năm 2019 và có cơ hội để tập thể anh chị em Vân Khánh từ các dự án trải dài từ các vùng miền đất nước được gặp gỡ và chúc mừng thành công của nhau.

Vào tối ngày 31/12/2019, Công ty Vân Khánh đã tổ chức Tiệc Tất niên 2019 với sự tham gia của khách hàng, đối tác chiến lược, đối tác tài chính là các ngân hàng; thầu phụ, các tổ đội và toàn thể nhân viên Công ty Vân Khánh, các Công ty thành viên.. Đây cũng là dịp để nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong năm 2019 và có cơ hội để tập thể anh chị em Vân Khánh từ các dự án trải dài từ các vùng miền đất nước được gặp gỡ và chúc mừng thành công của nhau.

Vào tối ngày 31/12/2019, Công ty Vân Khánh đã tổ chức Tiệc Tất niên 2019 với sự tham gia của khách hàng, đối tác chiến lược, đối tác tài chính là các ngân hàng; thầu phụ, các tổ đội và toàn thể nhân viên Công ty Vân Khánh, các Công ty thành viên.. Đây cũng là dịp để nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong năm 2019 và có cơ hội để tập thể anh chị em Vân Khánh từ các dự án trải dài từ các vùng miền đất nước được gặp gỡ và chúc mừng thành công của nhau.

Vào tối ngày 31/12/2019, Công ty Vân Khánh đã tổ chức Tiệc Tất niên 2019 với sự tham gia của khách hàng, đối tác chiến lược, đối tác tài chính là các ngân hàng; thầu phụ, các tổ đội và toàn thể nhân viên Công ty Vân Khánh, các Công ty thành viên.. Đây cũng là dịp để nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong năm 2019 và có cơ hội để tập thể anh chị em Vân Khánh từ các dự án trải dài từ các vùng miền đất nước được gặp gỡ và chúc mừng thành công của nhau.

Vào tối ngày 31/12/2019, Công ty Vân Khánh đã tổ chức Tiệc Tất niên 2019 với sự tham gia của khách hàng, đối tác chiến lược, đối tác tài chính là các ngân hàng; thầu phụ, các tổ đội và toàn thể nhân viên Công ty Vân Khánh, các Công ty thành viên.. Đây cũng là dịp để nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong năm 2019 và có cơ hội để tập thể anh chị em Vân Khánh từ các dự án trải dài từ các vùng miền đất nước được gặp gỡ và chúc mừng thành công của nhau.

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

Tiệc Tất niên 2019

 

HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN CÙNG TẬP ĐOÀN VÂN KHÁNH An Toàn - Chất Lượng - Tiến Độ
HOTLINE: 0983 939 474 / 0983 168 494

NHÀ THẦU PHỤ - NHÀ CUNG CẤP

THÔNG TIN PHẢN HỒI

TOP